Latuviitta
Hyviä, ilmaisia paikkatieto-ohjeita Suomesta
Apps4Finland
Pääsivuston päivitykset
28. marraskuuta 2012
Päivitetty paikkatieto-PDF -ohje ja uusi mallikartta
Uusina asioina useiden rasteritasojen teko ja yksilöllisten symbolien käyttäminen eri kohteille
21. marraskuuta 2012
Julkisen halllinnon suositusten mukainen WMTS-palvelu MapCache:lla
Asetukset, joilla saadaan aikaan JHS 180 -suosituksen mukainen kuvapalvelu
14. marraskuuta 2012
Paikkatieto-PDF OSM-rastereista ja -vektoreista
Kuinka haet rasterikartta-pohjan OSM-karttapalvelusta ja lisäät haluamiasi kohteita OSM-XAPI-rajapinnasta ja yhdistät ne monipuoliseksi PDF-kartaksi.
5. marraskuuta 2012
Vektorit mukaan PDF-tiedostoihin
Ohje, jonka avulla voidaan lisätä vektoreita  ominaisuustietoineen paikkatieto-PDF-kartalle.
29. lokakuuta 2012
Uusia WFS-tasoja
WFS-palveluun on lisätty 15 uutta Museoviraston avoimen datan aineistoa, ja nyt palvelusta on saatavilla yhteensä 100 suomalaista avointa paikkatietoaineistoa.
25. lokakuuta 2012
Uusi ohje
Ohje WMS-palvelun tekemiseksi MML:n taustakarttasarjasta.

Latuviitan paikkatieto-ohjeet
Tälle sivustolle on poimittu vuoden 2012 Apps4Finland-kilpailua varten aikaisemmin http://latuviitta.org-sivustolla julkaistuja ohjeita suomalaisten avointen paikkatiedojen haltuunottamiseksi ja käsittelemiseksi.
 
Vain ennen 28. lokakuuta 2012 julkaistut ohjeet ovat mukana Apps4Finland-kilpailussa eikä tämän sivuston Ohjeet-välilehdelle lisätä uusia ohjeita.  Pääsivustolle mahdollisesti tulevista uusista ohjeista tiedotetaan viereisessä ilmoitusruudussa.
 
Kaikkien ohjeiden lisenssi:


 
 

Kenelle ohjeet on tarkoitettu?

Suomalaisten paikkatietojen avaaminen on tuonut ensimmäistä kertaa valtavasti hyviä paikkatietoja tarjolle myös sellaisille käyttäjille, joilla olisi kyllä intoa, mutta joilta puuttuu sekä koulutus, kokemus että työkalut niiden hyödyntämiseen ja jatkojalostukseen.
 
 Latuviitan paikkatieto-ohjeet on tarkoitettu näille   paikkatiedoista kiinnostuneille ei-ammattilaisille.  Ohjeet on testattu Windows-tietokoneella ja ne perustuvat pelkästään ilmaisten, useimmiten avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöön, joten kynnys niiden kokeilemiseen ei ole suuri.  Uteliaisuus ja rohkeus riittävät hyvin korvaamaan puuttuvan kokemuksen.

Nopeammin, paremmin ja halvemmalla

Ohjeiden tarkoituksena on auttaa uudet avointen paikkatietojen hyödyntäjät ensimmäisten ongelmien ohi.  Usein se on kysymys "Millä ohjelmalla tämän saa auki?".  Tavoitteena on, että aineistojen haltuunottamisen kanssa taistelemisen sijasta aikaa voitaisiin käyttää jonkin uuden ja hyödyllisen kehittämiseen.
 
Parempiin suorituksiin pyrkiminen on vaikeaa, jos ei ole vertailukohtia.  Latuviitan laajemmissa ohjeissa on usein mukana kontrolloiduissa oloissa tehty mallisuoritus, jonka suoritustapa ja saavutetut tulokset on selostettu niin tarkasti, että testi on mahdollista toistaa.  Ne laittavat riman aloituskorkeuteen, jotta toiset voivat tehdä saman ja enemmän - nopeammin, paremmin ja halvemmalla.


In God we trust, all others bring data.
- W. Edwards Demming