Suomalainen ETRS-GKn -tasokoordinaatisto ja EPSG-koodit

- kahden koodisarjan mysteeri


Yhteenveto


EPSG-projektiotietokannassa on olemassa kaksi eri versiota ETRS-GKn -projektioista.
Vanhemmassa koodisarjassa itäkoordinaatin poikkeutus on kaikille kaistoille aina 500000 metriä.
Uudemmassa koodisarjassa itäpoikkeutus on 500000 metriä plus 19-31 miljoonaa metriä GK-kaistan keskimeridiaanista riippuen.
Voimassa olevan JHS-suosituksen mukaan käytetään kaistasta riippuvaa itäpoikkeutusta eli uudempaa koodisarjaa.
Hyvin monet paikkatiedo-ohjelmat tuntevat vain vanhemman sarjan koodit.  Tämä merkitsee ongelmia.


Uusien, JHS:n mukaisten määritysten koodien arvot ovat välillä EPSG:3873 - EPSG:3885
Vanhojen määritysten mukaiset koodit ovat välillä EPSG:3126 - EPSG:3138

GK-kaistan
keski-
meridiaani

JHS:n
mukainen
koodi

EPSG-tietokannassa käytettävä
virallinen nimi

Vanha koodi,
jota pitää
varoa
EPSG-tietokannassa käytettäva
nimi vanhentuneelle koodille

19
3873
ETRS89 / GK19FIN 3126 ETRS89 / ETRS-GK19FIN
20
3874
ETRS89 / GK20FIN 3127
ETRS89 / ETRS-GK20FIN
21
3875
ETRS89 / GK21FIN 3128
ETRS89 / ETRS-GK21FIN
22
3876
ETRS89 / GK22FIN 3129
ETRS89 / ETRS-GK22FIN
23
3877
ETRS89 / GK23FIN 3130
ETRS89 / ETRS-GK23FIN
24
3878
ETRS89 / GK24FIN 3131
ETRS89 / ETRS-GK24FIN
25
3879
ETRS89 / GK25FIN 3132
ETRS89 / ETRS-GK25FIN
26
3880
ETRS89 / GK26FIN 3133
ETRS89 / ETRS-GK26FIN
27
3881
ETRS89 / GK27FIN 3134
ETRS89 / ETRS-GK27FIN
28
3882
ETRS89 / GK28FIN 3135
ETRS89 / ETRS-GK28FIN
29
3883
ETRS89 / GK29FIN 3136
ETRS89 / ETRS-GK29FIN
30
3884
ETRS89 / GK30FIN 3137
ETRS89 / ETRS-GK30FIN
31
3885
ETRS89 / GK31FIN 3138
ETRS89 / ETRS-GK31FIN


Toukokuusta 2005 alkaen aina marraskuuhun 2010 asti EPSG-tietokannassa oli mukana pelkästään vanhat määritykset.  Päivityksen jälkeen tietokannassa on olemassa sekä vanhat että uudet määritykset.  EPSG-tietokannan päivitykset siirtyvät ohjelmakirjastoihin ja sovellusohjelmiin viiveellä. Esimerkiksi Proj.4 -projektiokirjastoon JHS:n mukaiset versiot tulivat mukaan vasta maaliskuussa 2012.

Kahden eri EPSG-koodisarjan ja ohjelmistojen hitaan päivittymisen takia ETRS-GKn -järjestelmän mukaiset koordinaatit tulevat aiheuttamaan hämminkiä vielä kauan.

Aineistojen tuottajien tulisi ilmoittaa aineiston koordinaattijärjestelmän nimen lisäksi myös sen EPSG-koodi.  Pelkän "ETRS-GK25" voi lukea tarkoittavan joko koodia EPSG:3132 tai EPSG:3879.
"ETRS-GK25 (EPSG:3879)" ei jätä mahdollisuutta väärälle tulkinnalle.


Kuinka on tultu kaksien EPSG-koodien tilanteeseen?

Tähän kysymykseen olisi mukava saada vastaus, mutta nettiä lukemalla sitä ei tunnu löytyvän.  Jollakin tavalla se varmaankin liittyy JHS 154:ään, joka on hyväksytty vuonna 2003 ja päivitetty vuonna 2008.  Suosituksesta on saatavilla vain 2008 päivitetty versio, mutta ei tietoa siitä mitä siitä silloin päivitettiin.  Joka tapauksessa tämän päivitetyn version tekstin sekä suosituksen liitteen 8 välillä on olemassa ristiriita GK-kaistojen itäkoordinaattien ilmoittamisessa.

JHS 154 teksti: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS154/JHS154.pdf
JHS 154 liite 8: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS154_liite8/JHS154_liite8.html

Suositustekstissä lukee:
"Tästä koordinaatistosta käytetään nimeä ETRS­-GKn,missä n on käytetyn keskimeridiaanin asteluku, esim. ETRS­GK27. Koordinaatiston origo on ekvaattorin ja kyseisen kaistan keskimeridiaanin leikkauspisteessä. Itäkoordinaatin arvo on keskimeridiaanilla n 500 000 m, missä n tarkoittaa kaistan keskimeridiaanin astelukua (esim. 27)."

Liitteessä 8 luetellaan "Suomalaisten koordinaatistojen kansainväliset tunnistekoodit", joihin kuuluu mm. 3134 ETRS89 / ETRS-GK27FIN

EPSG-tietokannan tiedot tästä koordinaatistosta löytyy tästä linkistä

Oleelliset osat raportista ovat:

Name: ETRS89 / ETRS-GK27FIN
Status: VALID

Scope: Large scale topographic mapping, cadastral and engineering survey prior to 2009. Withdrawn and replaced in 2009.
Remarks: Replaced by ETRS89 / GK27FIN (CRS code 3881).
False easting: 500000

Toisaalta EPSG-tietokannan muutoshistoriasta löytyy tietoa, jonka mukaan järjestelmään on kirjattu muutospyyntö:


Code: EPSG::2008.112
Reporter: Reino Ruotsalainen; NLS
Request: Add Finland CRSs
Actions Taken: Added ...projCRS 3873-85 ...
Report Date (UTC): 2008-12-01
Closed Date (UTC): 2010-05-02


Muutokset ottavat aikansa

Edellä olevan muutospyynnön päivämääristä nähdään, että pyynnön tekemisen jälkeen kului puolitoista vuotta, ennen kuin se oli viety EPSG-tietokantaan.  EPSG:3126 - EPSG:3138 -sarja muuten esiintyy ensimmäisen kerran toukokuussa 2005 julkaistussa EPSG-versiossa 6.7, kun taas uusi koodisarja tulee mukaan marraskuussa 2010 julkaistuun versioon 7.6.  GK-kaistojen muutoksen hyväksymisestä kului siis vielä puoli vuotta ennen kuin päivityksen sisältävä tietokanta julkaistiin.

Vastaavanlainen viive koskee myös kirjastoja, jotka hyödyntävät EPSG-tietokantaa.  Esimerkiksi avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmien laajasti käyttämään Proj.4 -kirjastossa otettiin käyttöön riittävän uusi EPSG-tietokanta vasta versiossa 4.8.0 maaliskuussa 2012.  Tämän jälkeen päivitysjono siirtyi askeleen eteenpäin, eli sovelluksiin, jotka käsittelevät projektioita Proj.4 -kirjaston avulla, kuten esimerksi PostGIS, MapServer, Mapnik, GQIS, Spatialite jne.  Vanhojen, jo asennettujen ohjelmien projektiokirjastot eivät yleensä päivity automaattisesti ja joskus niitä ei ole mahdollista päivittää ollenkaan.  Tästä kaikesta voidaan tehdä johtopäätös:

Vielä vuosikausien ajan on käytössä paikkatieto-ohjelmia, jotka eivät pysty avaamaan GKn-kaistoissa olevia GK19FIN - GK31FIN (EPSG:3873 - EPSG:3885) -sarjan aineistoja.
Muunnosvirheitä 3126-3138- ja 3873-3885-sarjojen sekaantumien takia ei ainakaan Proj.4 -kirjastoa käytettäessä kuitenkaan tapahdu, koska itäkoordinaattien lukuarvoissa on niin suuri ero, että muunnoksen laskeminen väärillä parametreillä ei onnistu ollenkaan.


Mistä tiedän, tukeeko ohjelmani GKn-kaistoja oikein?

Kannattaa etsiä, löytyykö EPSG-sarjan 3873-3885 arvot tuettujen projektioiden listalta.  Tietokannoista (PostGIS ja Spatialite) voit tehdä esimerkiksi tämän tapaisia kyselyitä:


select * from spatial_ref_sys
where srtext like '%GK__FIN%';

select * from spatial_ref_sys
where srid=3879;


Tämä kysely muuten paljastaa hauskan yksityiskohdan:  EPSG-rekisterin mukaan vanhan sarjan nimet ovat muotoa "ETRS89 / ETRS-GK27FIN" ja uuden sarjan nimet muotoa "ETRS89 / GK27FIN".  Lievää lisähämäännystä aiheuttaa se, että esimerkiksi Maanmittauslaitos käyttää nimiä ilman FIN-päätettä ja EPSG:n vanhan sarjan mukaisesti "ETRS-GK27" mutta tarkoittaa uuden sarjan mukaisia projektiota.

Mitä teen, jos ohjelmani ei tue GKn-kaistoja oikein?

Luettavaa muualta netistä

Aihetta sivuaa Maanmittauslaitoksen uutiskirje, joka on päivätty 31. tammikuuta 2011, ja josta selviää, että Maanmittauslaitos on ruvennut käyttämään koodeja oikeaoppisesti vuonna 2013.

http://mmm.multiedition.fi/mml/2012/1-2012/6.php