Latuviitta
   Etusivu            Palvelin ja ohjelmistot
Palvelin
 
Latuviitan palvelin vastaa suorituskyvyltään suurin piirtein minikannettavaa.  Se on vuokrattu Linux-virtuaalipalvelin, jossa on 768 megatavua muistia ja 10 Mbps verkkoyhteys.  Tavoitteena on ollut halpa ratkaisu, mutta myös halu kokeilla, voiko näinkin vaatimattomillakin resursseilla ylläpitää käyttökelpoisia paikkatietopalveluja.
 
Ohjelmistot
 
Latuviitan ohjelmistovalinnat eivät ole kannanottoja muita ohjelmistoja vastaan.  Koska kyseessä on yhden ihmisen harrastusprojekti, niin ohjelmistot on pitänyt valita siitä joukosta, johon oma osaaminen riittää, ja koska harrastuksen hinta on tarkoitus pitää minimissä, niin avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat luonnollinen valinta.  Lopullisessa valinnassa tärkeimpänä valintaperusteena oli laatu, eli tuotettavien WFS- ja WMS-palveluiden standardinmukaisuus, mutta sen lisäksi piti ottaa huomioon myös palvelimen heppoinen suorituskyky.   Mainioita Java-vaihtoehdoja oli hylättävä, koska 768 Mt muistia oli hieman liian vähän niiden ja tietokantaohjelman yhtäaikaiseen ajamiseen.
 
Nämä ohjelmistot päätyivät lopulta palvelimelle:
 
WFS-palvelin: TinyOWS
Kevyt WFS-palvelin, joka läpäisee kaikki OGC:n CITE-testit sekä WFS-versiolla 1.0.0 että 1.1.
(Ikävä kyllä CITE-testien läpäiseminen ei merkitse sitä, että tuote olisi virheetön. CITE-testien läpäiseminen merkitsee sitä, että tuote läpäisee CITE-testit.)
 
Toinen WFS-palvelin: Mapserver 6.0
Mapserver otettiin käyttöön, koska se tukee sivutettua WFS-palvelua (hae tuhat ensimmäistä kohdetta, ja hae sen jälkeen tuhat lisää alkaen kohteesta numero 1001).
 
 
Tietokantaohjelma: PostgreSQL 9.0 + PostGIS 1.5 -paikkatietolaajennos
Ainoa TinyOWS:n tukema tietolähde, joten siitä syystä pakollinen valinta.  PostgreSQL + PostGIS on muutenkin käytännön standardi avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen yhteydessä, ja pelkkä PostgreSQL laajemmastikin, esimerkiksi ESRI:n ArcSDE:n parina.
 
WMS-palvelin: MapServer 6.0
Nopea, monipuolinen, kevyt ja laajasti käytetty WMS-ohjelma.  Läpäisee kaikki OGC:n CITE-testien perustestit ja kyselytestit WMS-versiolla 1.3.0.  Tukee myös versioita 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0 ja 1.1.1.  MapServer tulee myös muita OGC:n verkkopalvelustandardeja, kuten WFS ja WCS.  Latuviitta käyttää MapServeriä myös WFS-palvelimena, vaikka se ei läpäisekään kaikkia CITE-testejä TinyOWS:n tapaan.  MapServer mahdollistaa kuitenkin monia mielenkiintoisia WFS-standardia laajentavia käyttötapoja, ja koska MapServer on WMS:n takia palvelimella joka tapauksessa, niin sen WFS-lisäominaisuuksia esitellään myös.