Latuviitta
   Etusivu            gvSIG

 gvSIG 

 GvSiG on ollut viime vuosina Quantum GIS:in ohella nopeimmin kehittyvä avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmisto perinteiseen työasemakäyttöön.  Projektilla on vahva taustatuki, sillä Espanjan Valensian liikenneministeriö teki vuonna 2004 päätöksen, jonka mukaa kaikissa IT-järjestelmissä siirrytään avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.  Siitä lähtien gvSIG:iä kehittämässä on ollut kilpailutuksen avulla valittu ydinjoukko, johon kuuluu parikymmentä kokopäiväistä ohjelmoijaa.  Kehittäjäjoukko voi silti vaikuttaa pieneltä, mutta gvSIG hyödyntää hyvin monia muita avoimen lähdekoodin projekteja, joiden kehittyminen vaikuttaa myös gvSIG:iin.
 
Julkisen hallinnon koordinoima avoimen lähdekoodin kehitystyö on hieman epätavallinen liittouma, ja sen mukanaan tuoman jäykkyyden takia gvSIG:stä syntyi keväällä 2011 uusi haara, gvSIG Community Edition, joka tähtää avoimempaan ja vähemmän byrokraattiseen kehitystyöhön.  Haarautumisen jälkeen gvSIG:in kehitys on entistä enemmän painottunut espanjalaiselle kielialueelle.
 
Kovien tavoitteiden ja kiireisen aikataulun takia gvSIG:iin on koottu hyvin paljon muista avoimen lähdekoodin projekteista peräisin olevia ominaisuuksia.  GvSIG:inhän on tarkoitus korvata kaupalliset paikkatieto-ohjelmistot Valensian hallinnon käytössä kokonaan.  Se, Quantum GIS ja kenties Kosmo GIS näyttävät olevan ainoita avoimen lähdekoodin GIS-ohjelmia, jotka voivat yksinään korvata ArcGIS:in ja MapInfon kaltaisia tuotteita.  Muut vastaavat projektit eivät ole tähdänneetkään yhtä monien toimintojen keräämiseen omaan ohjelmistoonsa, vaan niissä on pyritty suppeampaan toimintojen määrään mutta niiden virtaviivaisempaan ja tehokkaampaan toteutukseen. GvSIG:in monipuolisuudesta saa hyvän kuvan sen PDF-muotoisesta, myös englanninkielisenä saatavilla olevasta käyttöohjeesta, jossa on peräti 655 sivua.
GvSIG:in ominaisuuksiin on parasta tutustua selaamalla sen käyttöohjetta.  Lyhyesti sanottuna, kaikkea löytyy.  Jos löytyy, sillä varsinkin aivan ensimmäiseksi avautuva projektin aloitusikkuna on aika erilainen kuin GIS-ohjelmissa tavallisesti.  Muutenkin gvSIG on ikään kuin yhdistelmä vanhaa ArcVIEW:ta ja ArcInfoa ja AutoCAD:ia komentoriveineen päivineen.
 
Arkipäivän käytössä vastaan tulevia ongelmia on https-tuen puuttuminen WMS-ja WFS-palveluista, joten salasanalla ja tunnuksella suojattujen palveluiden käyttö suoraan gvSIG:llä ei onnistu, vaan lisäksi koneelle on asennettava esimerkiksi InteProxy huolehtimaan kirjautumisesta.  WFS-palvelujen käytössä on ongelmana se, että ohjelma kysyy WFS-palvelimelta, mitä WFS-versioita se tukee, ja valitsee automaattisesti niistä korkeimman.  Näin siitä huolimatta, että gvSIG ei kuitenkaan hallitse eri koordinaattijärjestelmien akseleiden järjestystä, vaan olettaa, että koordinaatit ovat aina järjestyksessä itäinen-pohjoinen (lat-lon).