Latuviitta
   Etusivu            QGis
 
QGIS on syyskuussa 2013 julkaistusta 2.0 -versiosta alkaen myös viralliselta nimeltään QGIS eikä enää Quantum GIS, vaikka tämäkin nimi varmaan säilyy käytössä vielä pitkään.
 
QGIS on C++ ja Python-ohjelmointikielillä tehty paikkatieto-ohjelma, joka hyödyntää erityisen hyvin GDAL-ohjelmakirjaston tarjoamia ominaisuuksia.  Käyttöliittymältään se muistuttaa  ArcView:ta ja MapInfoa eli on sellainen, millaisia paikkatieto-ohjelmien on totuttu olevan. Jos on käyttänyt niistä yhtä, niin QGIS:in käyttökin sujuu, ja miksei myös toisin päin.
 
QGIS on ottanut vauhtia 2010-luvulla, ja se on ominaisuuksiltaan käynyt monipuolisemmaksi kuin aikaisemmin eturintamassa kulkeneet Java-ohjelmat, lähinnä gvSIG ja uDIg.  QGIS on miellyttävästi reagoiva ohjelma joka pystyy käsittelemään vaivattomasti isojakin aineistoja.  Eräät QGIS:in työkaluista ovat esimerkillisen hyviä, kuten sen georeferointityökalu, jolla esimerkiksi skannattuun karttaan voidaan liittää sen sijainti ja tieto käytetystä koordinaattijärjestelmästä.  Myös GPS-laitteen käyttyminen yhdessä QGIS:in karttaprojektin kanssa toimii hyvin ja luotettavasti.
 
Avoimen lähdekoodin GIS-ohjelmissa on tavallista, että automaattisesti ohjelman mukana asentuvien perusominaisuuksien lisäksi on saatavilla tiettyjä erikoistarkoituksia varten tehtyjä laajennoksia.  QGis:lle tällaisia laajennoksia on tarjolla tavattoman paljon.  Monilla laajennoksista on myös puolivirallinen asema, eli niitä on testattu ja ne on todettu niin hyvälaatuisiksi, että ne voidaan ladata ja asentaa suoraan QGis-ohjelmasta laajennostenhallintatyökalulla.
 
QGis:n käyttöohje on hyvä ja selkeä.  PDF-muodossa se on 233-sivuinen.
 
QGis:n WMS ominaisuudet ovat hyvät.  Myös https-yhteys ja tunnuksen ja salasanan käyttäminen toimivat, ja ohjelma voidaan määrätä jättämään huomioimatta WMS-palvelimen lähettämät GetMap- ja GetFeatureInfo-osoitteet, jotka ovat toisinaan väärät.
 
WFS-ohjelmana QGis on luotettava, mutta omalla tavallaan rajoitettu.  Oletuksena on, että QGIS lukee koko WFS-tason sovellukseen, joka suurilla aineistoilla on usein järjetöntä.  QGIS voidaan asettaa myös tilaan, jossa se pyytää joka kerta karttaa liikautettaessa WFS-palvelimelta vain karttaikkunaan sattuvat kohteet.  Tämä on isoilla aineistoilla järkevämpi toimintatapa.  WFS-tasoja voidaan myös muokata QGIS:llä (WFS-T), jos palvelin tukee muokkausominaisuutta ja WFS-taso on määritelty muokattavaksi.
 
QGIS käyttää kuvien ja vektoriaineistojen lukemiseen GDAL/OGR-kirjastoa, ja siitä syystä se tukee lukuisia kuva- ja vektoritiedostomuotoja.  Kuitenkin tuki on vain niille tiedostomuodoille joita GDAL on käännetty tukemaan, ja joskus käyttäjä voi yllättyä, kun eri QGIS:n uudesta versiosta puuttuukin tuki kaivatulle tiedostomuodolle.