Latuviitta
   Etusivu            Toiminta-ajatus
 
 
Latuviitta on tarkoitettu ihmisille, joita kiinnostaa tehdä itse jotain hauskaa tai hyödyllistä paikkatiedoilla, mutta jotka eivät ole paikkatiedon ammattilaisia eivätkä saa tarvittavia aineistoja ja ohjelmistoja työpaikoiltaan.
 
Tällä hetkellä paikkatietoja on verkon kautta tarjolla pääasiassa kahdelle käyttäjäryhmälle.  Tavallisille netin käyttäjille on tarjolla valmiita karttasovelluksia, joita käyttäjä voi käyttää siten, kuin sovelluksen kehittäjä on hyväksi nähnyt.  Käyttäjällä voi olla mahdollisuus vaikuttaa karttaan jollain tavalla, esimerkiksi lisäämällä omia paikkojaan tai näyttämällä useita vapaasti valittavia karttatasoja päällekkäin.  Parhaita esimerkkejä näistä ovat Paikkatietoikkuna ja Lounaispaikan paikkatietoportaali. 
 
Toinen käyttäjäryhmä, jolle verkossa on tarjolla paikkatietoa, on paikkatietoammattilaiset.   Paikkatietoaineistoja voidaan ladata esimerkiksi Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta tai Suomen ympäristökeskuksen Oiva-palvelusta, ja lataajalla oletetaan olevan käytössään tarvittavat ohjelmistot ja riittävästi osaamista aineistojen haltuunottoa varten.  Mitään neuvoja ei ole tarjolla, ei myöskään linkkejä ohjelmistoihin, joiden avulla aineistoihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen olisi mahdollista.  Näin siitä huolimatta, että aineistot saattavat olla sellaisessa muodossa, ettei niiden haltuunotto välttämättä onnistu ammattilaiseltakaan, esimerkkinä Maanmittauslaitoksen tekstimuotoinen paikannimiaineisto.
 
Latuviitan kohderyhmänä ovat ihmiset, jotka haluavat käyttää paikkatietoja monipuolisemmin kuin mihin valmiit sovellukset antavat mahdollisuuden, mutta joilla ei ole paikkatietoalan koulutusta.  Latuviitan käyttäjillä oletetaan olevan halua opetella itsenäisesti lisää, ja sen verran tietoteknisiä valmiuksia, ettei Windowsin komentoikkunan avaaminen pelota.  Jotta ensimmäisten onnistumisen elämysten saaminen olisi helpompaa, niin Latuviitta tarjoaa mm. tällaista apua:
 
- Maanmittauslaitoksen ilmaisten vektoriaineistojen käyttöönoton helpottamiseksi aineistot on laitettu saataville julkisen WFS-palvelimen kautta.
- Samoin Maaseutuviraston julkinen peltolohkorekisteriaineisto.
- On testattu useita avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja, jotka tukevat WFS:n käyttöä, ja tehty opetusvideot siitä, kuinka edellä mainittujen aineistojen haku niillä tapahtuu.
- Esitetään toimivia esimerkkikyselyitä, joiden avulla selaimella voidaan ladata aineistoja WFS-palvelusta.
- Annetaan ohjeita siitä, kuinka hankalassa muodossa olevat paikkatietoaineistot voidaan ottaa haltuun ilmaisia ohjelmistoja käyttämällä, ja kuinka aineistojen koordinaattijärjestelmien muunnokset voidaan tehdä oikein.
- On valmisteltu erittäin helppo tapa asentaa WMS-palvelin käyttäjän omalle koneelle.
 
OpenStreetMap-aineisto
 
Toistaiseksi parhaat ilmaiset vektoriaineistot Suomesta, paikannimiä ja peltolohkoja lukuunottamatta, on saatavilla OpenStreetMap-projektista.  OpenStreetMapilla on oma ekosysteeminsä, johon kuuluu omalaatuinen tietomalli, oma tiedostomuoto ja omat ohjelmistot.  Latuviitta hyödyntää OSM-projektin tietoja, mutta tarjoaa niitä käyttäjille saman WFS-rajapinnan kautta kuin Maanmittauslaitoksen ilmaisia aineistoja.  OSM-aineistosta on myös tehty pari tiedostoina ladattavaa aineistoa shapefile-muotoon.