Latuviitta
   Etusivu      Tyylikirjasto
Tyylikirjastossa on esimerkkejä asetustiedostoista, joiden avulla avoin paikkatieto voidaan muuttaa joksikin enemmäksi.
Tällä hetkellä hakemistossa on saatavilla Superhelpon WMS-palvelimen käyttämiä Mapserverin asetustiedostoja eli niin sanottuja mapfilejä.
Ensimmäiseksi kannattaa katsoa tiedostoa "wms_osm.map", jossa määritellään perusasiat, ja jossa on mukana kommentteja. Toinen kommentoitu mapfile on "amenities_i.map".
 
"WMS_MML_rastereista.map" esittää, kuinka tehdään WMS-palvelu, joka käyttää lähtöaineistona rasterikuvia. Esimerkissä käytetään MML:n ilmaisia Suomen rasterikarttoja.  Samalla selviää mittakaavan mukaan muuttuvan ryhmätason tekeminen. 
 
Linkki hakemistoon: